2010-09-01 środa
Wizyt: 5184

Współpraca instytucjonalna pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kultury w Jeseniku a Nyskim Domem Kultury

Współpraca instytucjonalna pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kultury w Jeseniku a Nyskim Domem Kultury

Nyski Dom Kultury realizuje liczne projekty nakierowane na współpracę  międzyinstytucjonalną stąd partnerami w takich projektach są instytucje kultury z innych krajów. Ze względu na to, że Nyski Dom Kultury jest placówką multidyscyplinarną, prowadzi galerię sztuki, punkt informacji turystycznej. posiada liczne sale wystawowe, gdzie organizuje wystawy twórców ludowych, artystów lokalnych i twórców krajowych i zagranicznych.
W roku 2009 NDK złożył taki projekt współpracy międzyinstytucjonalnej z Ośrodkiem Kultury w Jeseniku, partnerskim czeskim mieście. Projekt zostało złożony do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Czechy i dotyczy współpracy na poziomie pracowników (regularne staże pracownicze), wymiany młodzieży i wspólnych zajęć polsko-czeskich za pomocą  najnowocześniejszych technik informacyjnych (tzw. telemost) oraz utworzenie nowego medium - lokalnej telewizji, której celem będzie  przybliżenie działalności polskiego i czeskiego domów kultury szerokim grupom odbiorców.
Realizacja projektu pozwoli na zakup nowoczesnego sprzętu, który będzie używany nie tylko do prowadzenia symultanicznych polsko-czeskich zajęć, lecz też umożliwi transmisję  imprez na żywo z Polski do Czech i odwrotnie.

 

Materiał powstał w ramach projektu Współpraca instytucjonalna pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Kultury w Jeseniku a Nyskim Domem Kultury 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. PRZEKRACZAMY GRANICE.

 

 

 

 

 


  

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. PRZEKRACZAMY GRANICE.