Wizyt: 4194

Nyski Dom Kultury realizuje liczne projekty nakierowane na współpracę  międzyinstytucjonalną - stąd partenrami w takich projektach są instytucje kultury z innych krajów. Ze względu na to, że Nyski Dom Kultury jest placówką multidyscyplinarną, prowadzi galerię sztuki, punkt informacji turystycznej. posiada liczne sale wystawowe, gdzie organizuje wystawy twórców ludowych, artystów lokalnych i twórców krajowych i zagranicznych.

W roku 2009 NDK złożył taki projekt współpracy międzyinstytucjonalnej z Ośrodkiem Kultury w Jeseniku, partnerskim czeskim mieście. Projekt zostało złożony do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Czechy i dotyczy współpracy na poziomie pracowników (regularne staże pracownicze), wymiany młodzieży i wspólnych zajęć polsko-czeskich za pomocą  najnowocześniejszych technik informacyjnych (tzw. telemost) oraz utworzenie nowego medium - lokalnej telewizji, której celem będzie  przybliżenie działalności polskiego i czeskiego domów kultury szerokim grupom odbiorców.
Realizacja projektu pozwoli na zakup nowoczesnego sprzętu, który będzie używany nie tylko do prowadzenia symultanicznych polsko-czeskich zajęć, lecz też umożliwi transmisję imprez na żywo z Polski do Czech i odwrotnie.

Oglądaj nasze produkcje filmowe na Youtube

Na stronie NDK dodatkowo stworzono zakładkę widoczną w prawym menu bocznym "Współprca instytucjonalna" (link). Zapraszamy również do śledzenia na stronie Nyskiego Domu Kultury (www.ndk.nysa.pl) innych wydarzeń związnych z szeroko rozumianą promocją kultury.